# مطالب_جالب

آقــــــــا✖✖✖

 آقایکی بیادمنوقانع کنه!!! مگه"خر"به معنای بزرگ ودانا نیس؟؟؟ مگه نمیگن طرف خرپوله...خرکیفه...خرفهمه... اینا ک معنی خوب میده... پس چراهنوزم به هرکی میگم خیلی خری میگه ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 16 بازدید