# جملات_زیبا

دستی که کاشت

                    چــه داسـتان غـریبی ست داستان زندگـی                          دستــی کــه داس رابـرداشـــت..                      همــان دسـتـی کــه گندم راکاشته بـود.... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 9 بازدید