# جملات_خدا

خـــــــداوندا

خـــــــــداوندا !!! تقـــــدیرم را زیـــــــــبا بنویس ... کمکــــــــــــم کن آنچه را تـــــــو زود می خـــــواهی من دیرنخـــــــــواهم ... و آنچـــه را که تو ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 12 بازدید

خـــــــــــدا

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــداونـــــــدا . . . در گلــــــــــــــویم ابــــــــــــــــر کوچــــکی اســت . . . که خیـــــــال بـــــــــــــارش نـــــدارد . . . میشـــــــــود مرا بغل کنی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 28 بازدید