# جملات_خدا

خـــــــــــدا

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــداونـــــــدا . . . در گلــــــــــــــویم ابــــــــــــــــر کوچــــکی اســت . . . که خیـــــــال بـــــــــــــارش نـــــدارد . . . میشـــــــــود مرا بغل کنی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 23 بازدید