# جملات_باحال

ماییــــــــم دیـــــــگه

اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفــــــــــــــــ  .  .  . اولیــــــــــــــن سخن ملائک بعد از آفرینـــش مــن   میلــــیون میلـــــیون تــن صـــدا وجــــــود داره !!! ولـــــی فقط و فقط یکی شــه که ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 21 بازدید